Zaproszenie na bezpłatne szkolenia Urzędu Patentowego - zarządzanie innowacją

„Zarządzanie innowacją” oraz „Budowa kompetencji innowacyjnychmetodą TRIZ” – bezpłatne szkolenia Urzędu Patentowego

Urząd Patentowy RP zaprasza na bezpłatne szkolenia z zakresu zarządzania własnością intelektualną, które odbędą się w Małej Auli Politechniki Warszawskiej w dniach 12 i 13 października 2015 r.

Szkolenia będą poświęcone zarządzaniu innowacją oraz poszukiwaniu rozwiązań innowacyjnych i rozwiązywaniu problemów wynalazczych metodą TRIZ. Szkolenia poprowadzą wybitni eksperci w dziedzinie ochrony własności intelektualnej i zarządzania dobrami niematerialnymi.

Przedsięwzięcia adresowane są do małych i średnich przedsiębiorstw, wynalazców oraz instytucji otoczenia biznesu.  Zapraszamy w szczególności inżynierów odpowiedzialnych za rozwijanie nowych produktów i wdrażanie nowych technologii, jak również specjalistów ds. projektowania procesów i infrastruktury produkcyjnej i dystrybucyjnej.

Urząd Patentowy zachęca ponadto do odwiedzenia 9 Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2015, organizowanej przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej w dniach 12-14 października.

Rejestracji na szkolenia można dokonać wyłącznie drogą elektroniczną – poprzez wypełnienie do dnia 8 października br. formularza zamieszczonego na stronie Urzędu: http://www.uprp.pl/zarzadzanie-innowacja-oraz-budowa-kompetencji-innowacyjnych-metoda-triz-bezplatne-szkolenia-urzedu-patentowego/Lead02,58,13777,7,index,pl,text/

Program na dzień 12.10.2015

Program na dzień 13.10.2015


Projekt współfinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Kreator innowacyjności” – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej.