Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor – Polska 2012

Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor – Polska 2012

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem Global Entrepreneurship Monitor - Polska 2012 przygotowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości - przedstawiającym obraz stanu przedsiębiorczości w Polsce na tle innych krajów europejskich i Stanów Zjednoczonych w 2012 roku. Raport opisuje intencje i motywacje Polaków do zakładania działalności gospodarczej i jej rozwoju. Przedstawia także uwarunkowania przedsiębiorczości w takich aspektach jak np. programy wsparcia dla rozwoju przedsiębiorczości, finansowanie działalności gospodarczej, transfer technologii, uwarunkowania kulturowe i społeczne czy działalność innowacyjna.

Raport w wersji PDF do pobrania oraz szczegóły na temat publikacji: http://www.parp.gov.pl/index/more/36215


Projekt współfinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Kreator innowacyjności” – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej.