Pracownik Naukowy


Każdy pracownik naukowy oraz doktorant Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który stworzył w toku prowadzonych prac dobro intelektualne, które chciałby opatentować powinien zgłosić ten fakt w Akademickim Centrum Innowacji.

Zgłoszenia należy dokonać na dostępnym do pobrania „Formularzu zgłoszenia wynalazku / dobra intelektualnego” wraz z uzupełnionym i podpisanym „Oświadczeniem twórcy wynalazku”.
Jeśli w stworzeniu wynalazku uczestniczyło więcej osób, wszystkie powinny podpisać zgłoszenie. Twórcy nie będący pracownikami WUM oraz uczestnicy studiów doktoranckich WUM również wypełniają właściwe dla siebie oświadczenie twórcy wynalazku.

W przypadku wynalazku stworzonego wspólnie z osobami nie będącymi pracownikami WUM, konieczne będzie podpisanie umowy o wspólności prawa do patentu ze wszystkimi współtwórcami. Projekt umowy o wspólności prawa do patentu można otrzymać w biurze ACI.

Prosimy pamiętać, że jeżeli w toku prowadzonych prac powstał lub powstaje projekt wynalazczy należy szczególnie zadbać o zabezpieczenie swoich praw wyłącznych. Aby wynalazek nadawał się do ochrony w Urzędzie Patentowym nie może być wcześniej ujawniony (np. w formie publikacji, artykułu w piśmie naukowym, wywiadu, odczytu, wystawienia na wystawie). W przeciwnym wypadku rozwiązanie może utracić bezpowrotnie swoją zdolność patentową, w związku z utratą cechy nowości.
Do pobrania:Dokumenty należy składać w pokoju 619 w budynku Rektoratu
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 67
02-091 Warszawa


Projekt współfinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Kreator innowacyjności” – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej.