Powołanie Komitetu Interesariuszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Dyrektor NCBR powołał Komitet Interesariuszy

Profesor Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju powołał dziś Komitet Interesariuszy – nowe, niezależne ciało doradcze, którego zadaniem będzie rekomendowanie rozwiązań mających wpływ na doskonalenie funkcjonowania Centrum. W komitecie zasiądzie 13-tu reprezentantów różnych grup interesariuszy, z dużym doświadczeniem w aplikowaniu i realizacji projektów badawczych. Członkowie wybrani zostali z pośród kandydatów, którzy wyrazili chęć udziału w pracach komitetu.

Zadaniem Komitetu Interesariuszy będzie aktywny udział w kształtowaniu procesów realizowanych przez Centrum, co powinno wpłynąć na wzrost ich skuteczności i efektywności. Odbywać się to będzie poprzez analizę, opiniowanie oraz dostarczanie propozycji zmian podczas co najmniej sześciu spotkań w roku. Szczególna uwaga będzie przykładana do identyfikacji barier w pozyskiwaniu dofinansowania z Centrum, a także rozliczania i kontroli projektów.

Chęć uczestnictwa w pracach komitetu zgłosiło 91 kandydatów, spośród których wybrano 6 kobiet i 7 mężczyzn. Członkowie w równym stopniu reprezentują organizację badawcze oraz przedsiębiorców, a także mają szerokie doświadczenie w procesach aplikowania i realizacji projektów badawczych zarówno polskich jak i międzynarodowych. Komitet Interesariuszy będzie doradzał Dyrektorowi Centrum. 

Symboliczne wręczenie powołań interesariuszy przez Dyrektora Centrum odbędzie się podczas pierwszego posiedzenia komitetu. 

Członkowie Komitetu Interesariuszy i szczególowe informacje:
http://www.ncbir.pl/aktualnosci/art,2414,dyrektor-ncbr-powolal-komitet-interesariuszy.htmlProjekt współfinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Kreator innowacyjności” – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej.