Nasz zespół


NASZ ZESPÓŁ
:

Projekt „Zarządzanie własnością intelektualną na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w procesie budowania świadomości znaczenia ochrony własności praw na dobrach niematerialnych i wagi komercjalizacji wyników prac B+R” realizowany jest przez zespół Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w skład którego wchodzą między innymi pracownicy Biura Prawnego, Działu Nauki, Biura Projektów, Biura Karier, Działu Współpracy z Zagranicą oraz Biura Informacji i Promocji. Kierownikiem projektu jest Jacek Sobczak – radca prawny, od 2010 roku Zastępca Kierownika Biura Prawnego WUM; od lutego 2012 roku Prezes Zarządu Synergia – WUM Sp. z o.o. – spółki dedykowanej do komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych WUM.

Naszym celem jest budowa aktywnego zaplecza informacyjnego i konsultacyjnego dla społeczności akademickiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, która pozwoli rozwijać system komercjalizacji wyników B+R oraz upowszechni dobre praktyki dotyczące ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji wiedzy.
Jednocześnie pragniemy zaprosić do współpracy przedsiębiorstwa, inne jednostki naukowe oraz instytucje z otoczenia biznesu zainteresowane udziałem w projektach badawczych oraz transferem wiedzy i technologii o potencjale komercyjnym.


Projekt współfinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Kreator innowacyjności” – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej.