Linki


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – http://www.nauka.gov.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – http://www.ncbir.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – http://www.parp.gov.pl

Portal Innowacji – http://www.pi.gov.pl

Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości – http://www.inkubatory.pl

Baza wiedzy o nowych technologiach - http://www.innowacje.gov.pl/

Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej – http://www.uprp.pl

Rzecznicy Patentowi – http://www.rzecznikpatentowy.org.pl/

Bazy danych UP RP – http://bazy.uprp.pl/patentwebaccess/databasechoose.aspx?language=polski


Międzynarodowe bazy danych:

European Patent Register – informacje z rejestru patentowego o zgłoszeniach i patentach EP

European Publication Server – pełne teksty zgłoszeń i opisów patentowych EP w zakresie od roku 1978 na bieżąco

Espacenet - baza dokumentów patentowych EPO, WIPO (OMPI) i innych krajów dostępna poprzez interfejsy w językach: angielskim, francuskim i niemieckim

pl.espacenet – baza dokumentów Espacenet w polskiej wersji językowej

WIPO (World Intellectual Property Organization) – Światowa Organizacja Własności Intelektualnej

PATENTSCOPE (WIPO) - wyszukiwarka zasobów dokumentacji WIPO – zgłoszenia międzynarodowe (zgłoszenia międzynarodowe PCT) w zakresie od roku 1978 na bieżąco

DepatisNET (Niemcy)

USPTO (USA) - bazy z pełnymi tekstami patentowej dokumentacji zgłoszeń oraz udzielonych patentów (patenty w zakresie od roku 1790 na bieżąco; zgłoszenia w zakresie od roku 2001 na bieżąco)

NCBI - Baza danych z dziedziny nauk biologicznych

PUBCHEM - Baza danych z dziedziny chemii


Projekt współfinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Kreator innowacyjności” – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej.