Konfernecja „Patent na lek, recepta na patent”

Z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej, w dniu 09 kwietnia 2014 r. odbyła się w Warszawie, z inicjatywy Prezes Urzędu Patentowego RP, konferencja poświęcona ochronie własności intelektualnej w farmacji, pt.: „Patent na lek, recepta na patent”.

Wśród wypowiedzi znamienitych prelegentów można było znaleźć wspólne stwierdzenie o stosunkowo słabym przygotowaniu w zakresie ochrony własności intelektualnej cechującym zarówno środowisko akademickie, jak i przedsiębiorców w Polsce.

To na co zwrócili uwagę dr Maciej Wieczorek (Celon Pharma SA) oraz Maciej Adamkiewicz (Adamed Pharma SA), to duża kreatywność polskich naukowców, z którą nie idzie w parze myślenie w kategoriach ochronnych wytworów swojego intelektu. Z kolei prof. Jan Lubiński (Read Gene SA) zwrócił uwagę na konieczność działań badawczych podejmowanych z kierunkowym myśleniem nacechowanym na wdrożenie, bo na 10 przypadków nowych wynalazków szansę na urynkowienie produktu mają dwa, góra trzy z nich.

Prezes Urzędu Patentowego RP – dr Alicja Adamczak  postawiła otwarte pytanie co zrobić lepiej, by przygotowywać i edukować środowisko, zwłaszcza akademickie, w tym zakresie. Zwróciła przy tym uwagę na istniejący w Polsce system Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (rozporządzenie MNiSW z dnia 2.11.2011 r., Dz. U. Nr 253, poz. 1520), z którego wynika powinność odbywania zajęć dydaktycznych z zakresu własności intelektualnej i przedsiębiorczości na wszystkich kierunkach studiów.

Moim zdaniem budowanie świadomości znaczenia ochrony własności intelektualnej jest podstawowym i zasadniczym sposobem na edukację i popularyzowanie wiedzy w tym zakresie. Każde działanie, także informacyjne, zasługuje na wzgląd. Dlatego też chciałbym zaprosić do lektury podstawowych pojęć i instytucji z zakresu własności intelektualnej na łamach Kreatora (www.kreator.wum.edu.pl).    

Jacek Sobczak,

 

Synergia-WUM Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 624
jacek.sobczak@synergia-wum.pl

www.synergia-wum.pl
Projekt współfinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Kreator innowacyjności” – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej.