Konferencja „PATENTOWAĆ, CZY PUBLIKOWAĆ”

W dniu 17 października 2013 r. odbyła się konferencja na temat budowania świadomości znaczenia ochrony własności intelektualnej pt. „PATENTOWAĆ, CZY PUBLIKOWAĆ” zorganizowana przez zespół Akademickiego Centrum Innowacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy wsparciu Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Konferencja stanowiła podsumowanie projektu realizowanego w ramach programu „Kreator innowacyjności, wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i była okazją do promowania postaw przedsiębiorczych wśród społeczności akademickiej – studentów, doktorantów i pracowników naukowych naszej Uczelni. Sympozjum zostało poprowadzone przez Adama Wiśniewskiego z Urzędu Patentowego RP oraz mecenasa Jacka Sobczaka z Biura Prawnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W tym wyjątkowym wydarzeniu udział wzięli wybitni polscy i zagraniczni specjaliści z dziedziny prawa autorskiego, innowacyjności i przedsiębiorczości akademickiej m.in. Prof. dr hab. Jan Lubiński z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie - Prezes Zarządu Read Gene SA, Zastępca Prezesa Urzędu Patentowego RP Andrzej Pyrża oraz dr Justyna Ożegalska-Trybalska z Katedry Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas sympozjum zaprezentowano wywiad z Prof. Clarkiem Kelloggiem z Haas School of Business, University of California, który przedstawił zasady działania unikalnej amerykańskiej metodologii „Design thinking”.

Swoimi doświadczeniami podzielili się również młodzi badacze - mgr Piotr Merks z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, autor innowacyjnego rozwiązania LEKOLEPEK obejmującego etykietowanie leków w postaci piktogramów, absolwent WUM mgr Łukasz Strulak, wynalazca nowego narzędzia chirurgicznego do obniżenia nadciśnienia tętniczego oraz Daniela Couto (CEO, Cell2B – Lizbona, Portugalia) zarządzającą spółką start-up, dedykowaną do rozwijania w dziedzinie biotechnologii.

Podsumowaniem konferencji była prezentacja nowego narzędzia informatycznego „Kreator ACI” - aplikacji do zarządzania dobrami intelektualnymi powstałymi na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, zawierającego elementy takie jak Baza Wiedzy, Kreator Biznesplanów oraz Portal Społeczności Akademickiej – Woom.

Film poświęcony konferencji


Projekt współfinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Kreator innowacyjności” – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej.