Badanie NCBiR „Przedsiębiorcy wobec komercjalizacji B+R”

Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w badaniu pt. „Przedsiębiorcy wobec komercjalizacji B+R”, którego wyniki będą pomocne w pracach programowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Istotnym celem naszej działalności jest wspieranie skutecznego wprowadzania na rynek osiągnieć naukowych i wyników prac badawczo-rozwojowych.  Dlatego w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju prowadzimy wiele programów finansowania badań i wdrożeń - od medycyny, poprzez telekomunikację, energetykę aż do obronności i bezpieczeństwa państwa oraz problemów społecznych. Wiele projektów naukowych, które sfinansowaliśmy, już zdobywa rynki. Naszym celem, poza pomocą finansową, jest także tworzenie platform współpracy nauki z gospodarką. W konkursach premiujemy konsorcja złożone z jednostek naukowych i przedsiębiorców. Staramy się także rozwijać, testować i wdrażać nowe instrumenty interwencyjne, w tym także mechanizmy publiczno-prywatne z udziałem funduszy kapitałowych.

Chcemy pomagać przedsiębiorcom, inwestorom, naukowcom i wynalazcom w procesach wdrażania wyników projektów naukowych również poprzez eksperckie doradztwo. Z myślą o tych grupach  przygotowujemy wydawnictwa informacyjno-doradcze i prowadzimy dedykowany portal ekspercki Bridge Info (http://www.bridge.gov.pl/o-nas/), gdzie prezentujemy aktualny stan prawny i najlepsze ścieżki komercjalizacji B+R. 

Aby rozwijać programy wsparcia komercjalizacji B+R oraz działania informacyjno-doradcze dla przedsiębiorców i naukowców chcemy zapytać o Państwa opinie na tematy związane z tą problematyką. Przedmiotem naszego zainteresowania badawczego w kontekście dalszych prac są także przygotowane i procedowane obecnie nowe przepisy prawne, które zgodnie z założeniem inicjatorów mają zdynamizować procesy komercjalizacji. Wśród nowych rozwiązań jest m.in. „uwłaszczenie naukowców”, polegające na zagwarantowaniu im praw majątkowych do wyników badań i wprowadzenie jasnych zasad rozliczeń finansowych w tym zakresie. Istotna będzie ocena tej koncepcji wyrażona przez przedsiębiorców.

Zapraszam zatem do wyrażania Państwa opinii w badaniu ankietowym on-line (https://survey.ncbr.gov.pl/644929) pt. „Przedsiębiorcy wobec komercjalizacji B+R”, którego wyniki będą bardzo pomocne w naszych dalszych działaniach na rzecz podnoszenia innowacyjności w Polsce. 

 

Na Państwa ankietę oczekujemy do 13 grudnia 2013 r. do godziny 16.00.

W przypadku pytań merytorycznych lub technicznych prosimy o kontakt drogą elektroniczną pod adresem konsultacjespoleczne@ncbr.gov.pl

 

Z poważaniem,

Leszek Grabarczyk

Zastępca Dyrektora
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju


Projekt współfinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Kreator innowacyjności” – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej.