Amerykański patent dla naukowców Wydziału Farmaceutycznego WUM

Amerykański patent dla naukowców Wydziału Farmaceutycznego

Dr hab. Magdalena Bujalska-Zadrożny oraz Prof. dr hab. Marek Naruszewicz otrzymali patent na nową kompozycję leku przeciwbólowego do podania doustnego. Uprawnienia do nowego wynalazku wydał 11 sierpnia 2015 r. Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych.

Beneficjentem patentu został także Warszawski Uniwersytet Medyczny.


Projekt współfinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Kreator innowacyjności” – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej.